top of page
Christopher Nolan Arketipleri Kapak Berkan Şahin Keleş_edited.png

Yazar'ın Yüksek Lisans Tezinden uyarlanan bu kitapta Christopher Nolan filmlerinin Carl Gustav Jung'un Analitik Psikoloji kuramının Arketipleri açısından analiz edilmiştir.

Üç bölümden oluşan kitabın ilk bölümü Analitik Psikoloji'yi ve Arketipleri açıklamakta,

İkinci bölümü Christopher Nolan'ın hayatı ve filmlerini yapma süreçlerini detaylarıyla birlikte aktarmakta,

Üçüncü bölüm ise Nolan filmlerinin Arketipler bağlamında incelemektedir.

Sinemaya, Psikolojiye veya Nolan'a ilgi duyanların keyifle bilgilenerek okuyacağı bir kitaptır.

Christopher Nolan Arketipleri Kapak Berkan Şahin Keleş_edited.jpg
bottom of page